Ifølge Nordea, vil det i svært mange tilfeller lønne seg å ta opp et nytt lån for å betale ned gammel gjeld. Har man flere små lån, er det ofte en stor del av det månedlige beløpet som går til renter og avgifter, og gir lengre nedbetalingstid. Ved å samle dette i ett større lån, vil man kun få ett beløp. Da vil også renter og avgifter sannsynligvis bli lavere. Som følge av dette kan du også håndtere en kortere nedbetalingstiden.

Hvordan samler man smålån og kreditter i ett lån?

Det første man bør gjøre er å skaffe seg en oversikt over total gjeld, samt utgifter på renter og månedlige avdrag. Når man vet hva man bruker på renter og avdrag i måneden, kan man sammenligne med andre aktører i markedet. Da vil man forhåpentligvis finne en rimeligere løsning enn man har. Det er mange som har flere små lån og kredittkort, og kommer dette ut av kontroll vil det bli vanskelig å rette opp i skadene. Å refinansiere kan gi bedre økonomi.

  • Skaff en oversikt over eksisterende renter og avdrag
  • Sammenlign lånevilkår i flere banker
  • Vurder om du vinner på å refinansiere

Det som er poenget med å refinansiere, er å til slutt ende opp med lavere lånekostnader enn det man i utgangspunktet hadde. Da kan man få en romsligere økonomi, slik at man enten kan få penger til overs for å betale ytterligere ned på gjelden man har. Eller man kan bruke pengene på andre ting man ønsker seg, for eksempel ferieturer, oppussing, utdanning osv. Dersom man har mange dyre små lån og kreditter, sparer man vesentlige beløp per måned på å refinansiere.

Om refinansiering, hva kjennetegner et forbrukslån?

Et forbrukslån er en type lån hvor långiver ikke tar pant i noe du eier, som for eksempel eiendommen eller boligen din. Du må ikke å gi noe sikkerhet for lånet. Dette er årsaken til at det vanligvis også er høyere rentesatser på usikrede forbrukslån, sammenlignet med andre typer lån – kreditoren tar rett og slett en høyere risiko. Et kredittlån er også et usikret lån. Hver gang du bruker ditt kredittkort bruker du penger du selv ikke har, og som må tilbakebetales.

  • Et forbrukslån er et usikret lån hvor långiver ikke tar pant i eiendeler
  • Forbrukslån har høyere rentesatser enn sikrede lån

Høy rente på forbrukslån

Forbrukslån har høy rente. I tillegg til høy rente, tilkommer også gebyrer. Samtidig er tiden for å betale ned relativt kort, sammenlignet med andre typer lån. Dette gjør at disse lånene framstår som relativt dyre totalt sett. Dette uttrykkes ved å se på nominell rentesats. Usikrede forbrukslån blir markedsført under mange betegnelser, som for eksempel små lån, ferielån, lån på timen osv., men det er juridisk og praktisk snakk om samme type lån – nemlig forbrukslån uten sikkerhet. Dette er normalt svært dyre lån.

Hva er refinansiering?

Refinansiering betyr altså at man tar opp et nytt lån, for å nedbetale et eller flere lån man har. Det er store fordeler knyttet til dette. Hvis du i dag betaler på et eller flere smålån samtidig, og har kredittgjeld i tillegg til det, må du ut med renter på flere lån. Samtidig som rentene på kredittkortgjeld er svært dyr. De fleste av lånene kommer også med månedlige administrasjonsgebyrer. Har du mange av disse på lånene dine, kan det utgjøre store summer totalt.

Sammenlign flere banker når du skal søke om refinansiering

Vi anbefaler å søke om refinansiering hos flere finansaktører, for å sammenligne tilbudene og velge den banken som gir deg de beste vilkårene ut fra din økonomi. Det er fordi rentene og vilkårene kan variere en del fra bank til bank. De ulike bankene og finansinstitusjonene legger også vekt på ulike aspekter ved din søknad og din økonomi, når de skal innvilge søknaden og vurdere hvilke betingelser du får. Det finnes mange nettsteder hvor du kan sammenligne ulike banker. Du kan også bruke en såkalt lånemegler.

En lånemegler sender din lånesøknad videre til flere banker. Det kan være tidkrevende å sende mange lånesøknader til mange finansaktører. Derfor kan du spare mye tid ved å bruke en lånemegler. Da sender du kun én søknad til lånemegleren, som videresender denne til sine samarbeidspartnere. Deretter kommer lånemegleren tilbake til deg med flere ulike lånetilbud. Det er gratis og uforpliktende å bruke en lånemegler, og du må ikke benytte deg av lånetilbudet du mottar. På denne måten blir det enklere å finne lavest lånerenten.

Ulike former for refinansiering

Det er to hovedmåter å refinansiere forbrukslån på. Om du har flere små, dyre forbrukslån kan du enten samle disse til ett større forbrukslån, eller du kan forsøke å bake de inn i boliglånet. Dersom man har bolig som man har betalt ned på, kan det være lurt å forsøke å bake smålån og kreditter inn i boliglånet. Det er gunstig, fordi boliglån har lav rente sammenlignet med andre typer lån. En slik form for refinansiering krever at gjeldsgraden på boligen ikke er for høy.

Dersom du ikke eier bolig, eller gjeldsgraden på boligen din er for høy, kan du prøve å samle dine forbrukslån i ett større usikret lån. Det lønner seg ofte fordi man kan få lavere renter og bedre betingelser på ett større lån, enn mange små. Dessuten sparer man penger på at det blir færre månedlige innbetalingsgebyrer, også kalt termingebyrer. Jo flere lån man slår sammen, jo mer sparer man på disse gebyrene. Til sist er det enklere å forholde seg til én långiver, enn mange.

Hvilken rente kan man få?

Hvilken rente du til slutt får på refinansieringslånet, vil avhenge av flere faktorer. For det første opererer de ulike bankene og finansaktørene med ulike priser, noen er rett og slett dyrere enn andre. Derfor lønner det seg å sammenligne flere banker, før du søker lån. For det andre avhenger den endelige renten du får av flere aspekter ved din egen økonomi. Dersom banken anser deg som en sikker betaler, og det er lav risiko knyttet til din økonomi, kan du få bedre vilkår og betingelser.

I motsatt fall, dersom banken anser at det er mange risikofaktorer knyttet til din økonomi, vil banken ta seg betalt for denne risikoen i form av høyere rente. Du kan også i verste fall få avslått søknaden. Dette gjelder særlig om du har betalingsanmerkninger, eller pågående inkassosaker. Om du har slike anmerkninger, viser dette at du ikke har evne eller vilje til å gjøre opp for deg, og du vil da bli nektet ytterligere lån. Derfor bør du kvitte deg med betalingsanmerkninger før du søker lån.

Din kredittscore

Det er ikke bare betalingsanmerkninger som påvirker lånesøknaden. Også din kredittscore spiller her en viktig rolle. Din kredittscore er et tall, som beregnes ut fra mange faktorer. Det teller positivt for kredittscoren om du har stabil høy inntekt, er gift, om du har flyttet få ganger de siste årene, og om du har en høyere alder. Også ditt utdanningsnivå telles med. Har du varierende inntekt, eller er veldig ung, har dessverre dette negativ betydning for din kredittscore. Det er eksterne kredittratingsbyråer som utvikler denne scoren.

Oppsummering

Vi har sett at det er gode penger å spare på refinansiering av forbruksgjeld, særlig om du har flere mindre og dyre lån. Det lønner seg å få oversikt over egen økonomi, og å sammenligne flere banker før du takker ja til et lånetilbud. Det kan også være lurt å benytte seg av en lånemegler. Dersom du eier bolig med lav gjeldsgrad, kan det lønne seg å prøve å bake forbrukslånene inn i boliglånet, siden boliglån har lav rente og gode betingelser. Å ta opp et større forbrukslån er også et alternativ.