Lån med betalingsanmerkning – Slik blir du kredittverdig

En betalingsanmerkning kan ses på som en prikk på ditt økonomiske rulleblad. I motsetning til ved førerkort får du problemer ved første prikk. Denne anmerkningen viser at du har misligholdt en betalingsavtale og du mister din kredittverdighet. Dette gjør det vanskeligere å ta opp lån eller starte abonnementer på for eksempel strøm, tv og mobiltelefon. Det betyr derimot ikke at det er umulig å få lån, det krever bare litt ekstra fra din side. Kan du stille med sikkerhet i bolig kan du få innvilget lånet.

Konsekvensene av manglende betaling

Du får ikke betalingsanmerkning for å være forsinket med en betaling eller om saken din går til inkasso. Det er derimot får anmerkning for er lengre mislighold av avtaler, som for eksempel ubetalte regninger over lang tid eller at du ikke betaler lån i henhold til avtalen. For at du skal få en anmerkning må saken bli oversendt til namsmann eller annen offentlig innkrever i Norge. Når det går såpass langt risikerer du også å få lønnstrekk, noe som setter deg i en vanskelig situasjon økonomisk.

Det finnes ingen grense for hvor mange anmerkninger du kan få, men det skal ikke mer enn en til før din økonomiske situasjon forverres. Med betalingsanmerkning har du ikke mulighet til å starte nye abonnementer på strøm, tv eller mobil. Du har ikke mulighet til å betale med faktura på nett eller utsette betaling ved kjøp. Lån i tradisjonell bank blir vanskelig, og du må enten stille med sikkerhet i bolig eller ha kausjonist for å bli vurdert. Får du innvilget lån vil dette ha høyere rente.

  • Dårlig kredittverdighet og vanskeligere økonomisk
  • Får ikke tilbud om lån i tradisjonell bank
  • Får du lånetilbud har det høyere rente enn tradisjonelle tilbud

Bli kvitt betalingsanmerkningen

Om du har gjeldsproblemer, så er det er flere måter å bli kvitt betalingsanmerkninger. Du kan for det første betale ut kravet i sin helhet. Nå betalinger er registrert tar det maksimalt 3 virkedager før anmerkningen er slettet. Er du usikker på om den er slettet eller ikke kan du kredittsjekke deg selv. Er kravet mer enn fire år gammelt vil betalingsanmerkningen bli slettet automatisk. Men dette er ikke noe vi vil anbefale deg å vente på. Det beste er å betale ut kravet, enten ved å låne penger eller nedbetalingsplan.

Hvis du vet at du kan få betalt ut hele kravet innen kort tid, si for eksempel at du får feriepenger neste måned og dette dekker mer enn skyldig beløp. Da kan du ta kontakt med kreditor og spørre om å fryse saken. Kreditorer er ikke ute etter å gjøre deg personlig konkurs, og så sant avtalen gagner dem går de med på de fleste. Hvis du ikke har penger tilgjengelig kan du låne, enten privat fra venner og familie, eller fra banken. Banken vil kreve høyere rente og større sikkerhet hvis du anmerkning.

Lån med betalingsanmerkning

Kan du ikke betale ut kravet som ga anmerkning av forskjellige årsaker kan du fremdeles søke lån. Men det er flere ting du må være klar over. For det første, tradisjonelle banker tilbyr sjeldent lån til noen med betalingsanmerkning. Det finnes egne banker som spesialiserer seg på lån med betalingsanmerkning. Disse krever derimot mer av deg siden du har en dårligere kredittvurdering. Du må kunne stille med sikkerhet i bolig, enten med din egen bolig eller ved at noen stiller sin bolig til disposisjon ved å være kausjonist.

Stiller du med sikkerhet i din egen eller andres bolig er det flere ting du må være klar over. Blant annet kan långiver kreve boligen solgt om du misligholder boligen. Dette gjelder både din og andres bolig. Så vær sikker på at du kan betjene lånet før du tar opp lån. Siden du har dårligere kredittvurdering risikerer du også å få dårligere lånevilkår, som høy rente og usikker nedbetalingstid. Så har du betalingsanmerkning kan du få lån, men anbefalt bruksområde for lånet er å nedbetale krav som første til betalingsanmerkning.

  • Bankene krever sikkerhet for lån med betalingsanmerkning
  • Hvem som stiller med sikkerheten, er som oftest likegyldig
  • Refinansier lånet med bedre vilkår så snart betalingsanmerkningen er slettet

Unngå å få merkning

Det er ikke en glemt faktura eller forsinket betaling som gir betalingsanmerkning. Det er unngått og misligholdt betalingsplan over lengre tid. Om du har allerede laget en nedbetalingsplan med kreditor og du misligholder den er veien kortere til namsmann og utlegg. På den andre siden er veien lenger hvis du bare har mottatt en purring. Du får flere varsler, med både purring og inkasso, før saken går til namsmannen. Dette gir deg mange muligheter til å rydde opp før det går så langt som betalingsanmerkning og potensielt lønnstrekk.

Hvordan din økonomiske situasjon er avgjør hvordan du kan unngå at saken går til namsmann og du får betalingsanmerkning. Er det en regning du ikke kan betale, ring og be om utsettelse. Du kan også få delt opp regningen. Dette koster deg kanskje 50 kroner ekstra, men sparer deg for et purregebyr på 70 kroner. Har du et lån som blir for dyrt kan du reforhandle vilkårene. Noen tilbyr avdragsfrihet, avhengig av hva slags lån du sitter med. Du kan også søke om å forlenge nedbetalingstiden, som reduserer månedsbeløpet.

  • Ta kontakt med kreditor eller firma som sendte regningen
  • Forhandle om vilkårene rundt lånet
  • Ikke vær redd for å be om hjelp fra familie eller venner

Lånevilkår

Når bankene bestemmer rentesatsen er det tre faktorer som spiller inn. Den første er godtgjørelsen banken krever for å låne ut penger. Den andre er godtgjørelsen banken krever for risikoen ved å låne ut penger. Og den tredje er godtgjørelse for inflasjon, altså hvordan verdien på pengene endres. Satsene for å låne ut og inflasjon er ganske universelle. Det som påvirker og gjør at du får en annen rente enn for eksempel naboen er risikoen bankene tar. Har du betalingsanmerkning har du allerede bevist at du har misligholdt betalingsavtale, og du utgjør en høyere risiko.

Dette betyr at om du får innvilget lån vil det være med en høyere rente enn hos tradisjonelle banker. Derfor anbefales det at skal du søke lån og har betalingsanmerkning benytter du lånet til å betale ut kravene. På den måten blir du kvitt anmerkningen, og kan søke lån i tradisjonell bank. Du kan da søke refinansiering og få bedre vilkår, som lavere rente og kortere nedbetalingstid. Stiller du med sikkerhet i boligen vil du få enda lavere rente, siden du utgjør en lavere risiko når bankene har sikkerhet.

https://mileni.no/betalingsanmerkning-lan